Nicole (32) – Supervisie
“Sanne, wat ben je toch een ontzettend open-minded, transparant en gewoon fijn mens met een grote interesse in en betrokkenheid naar de ander!
Je schuwt het niet om te spiegelen en je neiging tot ‘duiden’ van gedrag of gevoelens (en het liefst met enige humor) heb ik goud waard gevonden omdat dat voor mij de zaken erg in perspectief geplaatst heeft. Je bewonderenswaardige oordeelsvrije attitude en uitnodigende houding waren voor mij de basis om op veilige wijze mijn leerproces aan te gaan, met soms een verrassend en zeker een onvergetelijk resultaat.
Ik wil je ontzettend bedanken voor jouw ‘bezoek’ in mijn proces. Belangrijkste besef vanuit de supervisie met jou is het wel het besef dat de belangrijkste persoonlijke groei enkel plaats kan vinden via echt óúde, persoonlijke en authentieke thema’s (nieuwe thema’s kunnen je dat simpelweg niet brengen). Ik ga in ieder geval nieuwe wegen verkennen na deze periode en niet meer schrikken wanneer ik weer een doorgebaand, al eerder platgetreden pad tegenkom 😉 Grote dank!”