Stoppen Denken Doen is een training voor mensen (zowel volwassenen als kinderen) die moeite hebben met impulscontrole. Een gebrekkige impulscontrole kan lastige situaties met zich meebrengen. Ongeduld, irritaties en/of slordigheid in de uitvoering van een taak zijn mogelijke consequenties. Veelal zijn personen met impulscontrole juist perfectionistisch, maar hebben ze moeite met orde houden en planmatig/doelgericht werken. Hierdoor is het lastig om te voldoen aan de eisen van de huidige maatschappij.
Moeite met impulscontrole komt veel voor bij personen met de diagnose ADHD en/of ADD. Als je innerlijke onrust ervaart en/of moeite hebt om stil te zitten sluit de aanpak van Menswerk aan door de actieve werkvormen die toegepast worden tijdens de training.

Gedurende deze training wordt er geleerd om impulsen te beheersen door middel van 3 eenvoudige stappen.
– Stoppen (Inzicht krijgen in impulsiviteit en leren stoppen)
– Denken (Wat is de opdracht? Hoe maak ik een plan? Wat zijn de gevolgen van dit plan?)
– Doen (uitvoering)

Het zijn echter niet alleen de stappen, maar vooral ook de ervaringen die opgedaan worden die belangrijk zijn voor de ontwikkeling.