“Loop je ergens tegenaan in je werk? Spelen er conflicten in je team? Ben jij, is je groep of je team in een transitie waarbij vorming een belangrijk aspect is?”
Bij dit soort vragen kan ondersteuning van een onafhankelijke begeleider gewenst zijn. Soms bied je organisatie een begeleidingstraject aan gericht op een specifiek resultaat. Coaching is in deze situaties een geschikte vorm. Resultaat en doelgericht aan een vraagstuk werken, waarbij een onafhankelijke coach meekijkt, tips geeft en stimuleert tot handelen.

Vormen

Coaching is er in verschillende vormen. Welke vorm het beste bij je past, is afhankelijk van de situatie en de vraag die behandeld wordt. Neem bij twijfel vooraf vrijblijvend contact op om dit samen met de coach te bespreken.

Vorm Prijs Tijd
Individueel € 90,- 60
  Groep/team Nader te bepalen Nader te bepalen

Verschil met supervisie

Coaching richt zich op een specifieke resultaatgerichte vraag. In een selectief aantal bijeenkomsten wordt aan deze vraag gewerkt. Binnen coaching is er aandacht voor gedrag, het handelen. Supervisie is gericht op inzichten en systematisch ontwikkelen van lerend vermogen.
De coach is sturend en directief en het traject stuurt aan op resultaat op korte termijn.

Kortom:

  • Een coachingstraject omvat over het algemeen minder bijeenkomsten dan een supervisietraject.
  • Coaching is gericht op korte termijn resultaat. Supervisie is meer gericht op aanhoudend leren.
  • Binnen coaching wordt er gewerkt aan een specifieke vraag.